Przekopy poziome a przewierty sterowane

Technologia Horizontal Directional Drilling umożliwia znaczne skrócenie trasy rurociągu przez ominięcie przeszkody terenowej w płaszczyźnie pionowej. Sposób przewiertów poziomych staje się coraz to w wyższym stopniu popularna ze względu na jej proekologiczny zakres.

Przewierty na budowie

Autor: Szymon Sieciński
Źródło: http://www.flickr.com

Podstawowe atuty przewiertów poziomych to m.in.: brak ingerencji w przyrodę, brak konieczności reorganizacji ruchu w razie wykonywania prac na autostradach, lotniskach, brak nieodzowności ponoszenia znacznych kosztów związanych z regeneracją nawierzchni, o wiele niższe koszta realizowanych robót, o wiele bardziej efektywna praca, niż w przypadku klasycznych metod odkrywkowych. Firmy zajmujące się powyższymi robotami realizują też rozmaitego typu remonty Żory są miastem w którym odnajdziemy takie przedsiębiorstwa budowlane – .

Przewierty sterowane są prostsze niż przewierty poziome a także mikrotuneling, zaś wiertnice używane przy tych przewiertach posiadają nieduże rozmiary oraz małe wymogi co do placu budowy. Sposobem przewiertów sterowanych zazwyczaj realizuje się kolektory i przewody kanalizacyjne w zakresie średnic 150 – 600 mm o długościach 50 – 80 m.. Przewiert poziomy może być realizowany z wykopu otwartego naskórkowego bądź głębokiego zabezpieczonego ściankami szczelnymi w rodzaju Larsen.

Tak pochłonął Cię nasz tekst, że masz ochotę na nowe wątki? Żaden problem. Po prostu kliknij na łącze do wpisu (https://www.lontex.pl/e-toll) i czytaj do woli.

Jest także opcja wykonywania przewiertów ze studni kanalizacyjnych o wielkości 2000 milimetrów. Po zrealizowaniu przewiertu można taką studnię przerobić na mniejszą typową 1200 bądź 1500 mm.

Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego przy pomocy żerdzi wiodących z zadanym spadkiem jak też kierunkiem aż do komory odbiorczej w której zachodzi demontaż żerdzi. Następny etap to poszerzanie otworu do postulowanej średnicy umożliwiającej instalację rur. Rozszerzanie a także transport urobku odbywa się najczęściej za pomocą wiertnicy ślimakowej. W miarę poszerzania, żerdzie prowadzące są demontowane w komorze odbiorczej.

Etap ostatni to instalacja rur docelowych wkładanych za wiertnicą ślimakową . Jednocześnie w czasie wpychania rur rozmontowywane są rury stalowe razem ze ślimakiem. Łatwość wykonania przewiertów jak również niewielki obszar potrzebny do przeprowadzenia robót sprawiają, że przewierty tego typu wykorzystywane są do realizacji małośrednicowych kanałów a także przykanalików grawitacyjnych pod zatłoczonymi ulicami miast.